Publikacje

Publikacje

Publikacje

AUSTRYACKIE PRAWO SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AUSTRYACKIE PRAWO SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kazimierz Doliński

Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej

Klauzula rebus sic stantibus w rozwoju historycznym oraz jej renesans w dobie współczesnej

Kazimierz Przybyłowski

Fundacje kościelne i wyznaniowe w Polsce w świetle prawa porównanwczego

Fundacje kościelne i wyznaniowe w Polsce w świetle prawa porównanwczego

Wilhelm Edmund Rappe

Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1045

Zawód rzecznika patentowego w Polsce w latach 1918-1045

Marcin Ożóg

Uczciwa regulacja rynków finansowych

Uczciwa regulacja rynków finansowych

red. Wojciech Rogowski

Nowe instrumenty prawne a konkurencyjność gospodarki

Nowe instrumenty prawne a konkurencyjność gospodarki

red. Wojciech Rogowski, Ariel Mucha