Polityka Prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej 
Instytutu Allerhanda
 
 
§ 1
Główne cele polityki prywatności
 
 1. Operatorem strony internetowej działającej pod domeną allerhand.pl jest Instytut Allerhanda z siedzibą w Krakowie, przy ul. Plac Sikorskiego 2/7, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000364125. Instytut Allerhanda obsługuje stronę internetową, która umożliwia rejestrację użytkowników lub przekazanie informacji osobistych i danych osobowych.
 2. Instytut Allerhanda zapewnia, że nadrzędnym celem jest zapewnienie osobom korzystającym ze strony internetowej ochrony ich prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Instytut Allerhanda zbiera dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie tych danych odbywa się, w zależności od ich rodzaju, z inicjatywy osób odwiedzających stronę internetową lub automatycznie.
 4. Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji danych o użytkownikach strony internetowej.
 5. Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony internetowej akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 
§ 2
Zakres zbieranych i przetwarzanych danych
 
 1. Operator strony allerhand.pl zbiera jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Instytut Allerhanda usług.
 2. Osoby korzystające ze strony internetowej w charakterze Gości nie są zobowiązane do rejestracji. Strona internetowa w trakcie wizyty Gościa automatycznie zbiera i przechowuje dane, które nie są danymi osobowymi.
 3. Podczas wizyty na stronie internetowej allerhand.pl automatycznie zbierane są dane osób korzystających ze strony, a dotyczące tej wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, liczba odsłon, wizyt, unikalnych użytkowników, rozdzielczość ekranu, liczba kolorów ekranu, adresy, z których nastąpiło wejście do strony, długość korzystania ze strony, itp. Dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby korzystającej ze strony.
 4. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (np. Newsletter) Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail lub innych danych niezbędnych dla prawidłowej realizacji usługi.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Instytut Allerhanda działający jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W powyższej sprawie konieczny jest kontakt via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej. Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie zawierają danych osobowych.
 
§ 3
Wykorzystywanie danych
 
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził on zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w takim zakresie i celu, jaki obejmowała ta zgoda. Dane zbierane automatycznie mogą być natomiast użyte do analizy zachowań osób korzystających ze strony internetowej.
 2. Instytut Allerhanda wykorzystuje zebrane informacje do prowadzenia strony internetowej oraz oferowania za ich pośrednictwem poszukiwanych informacji i usług, w tym materiałów do pobrania, do obsługi próśb o pomoc techniczną, do wysyłania biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług świadczonych przez Instytutu Allerhanda.
 3. Każdy Użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez serwis wiadomości wysłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Dane zbierane podczas kontaktu między Użytkownikiem a stroną internetową będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie oraz w celu udzielenia pomocy technicznej.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których takie udostępnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, lub też gdy Instytut Allerhanda otrzyma prawomocne orzeczenie sądu wzywające do takiego udostępnienia. W takiej sytuacji dane osobowe zostaną udostępnione jedynie w takim zakresie i takim podmiotom, jak tego wymagają odpowiednie regulacje prawne.
 
§ 4
Pliki Cookies
 
Niektóre elementy strony internetowej wykorzystują cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera osoby korzystającej ze strony internetowej. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Ten uproszczony system komunikacji jest objęty Polityką Prywatności. Osoba korzystająca ze strony internetowej ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.
 
§ 5
Ochrona danych
 
Strona internetowa jest zaopatrzona w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. 
 
§ 6
Partnerzy
 
 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją na stronie internetowej.
 2. Operator strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Partnerów Instytutu Allerhanda. 
 
§ 7
Postanowienia końcowe
 
 1. Operator strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 2. Użytkowników strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, dostępna na stronie internetowej www.allerhand.pl
 3. Wszelka korespondencja związana z niniejszą Polityką Prywatności powinna być kierowana na adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej.