Towarzystwo Akademickie

Towarzystwo Akademickie Instytutu Allerhanda zrzesza sympatyków Instytutu Allerhanda gotowych aktywnie wspierać jego działania. Wzorowane jest ono na najlepszych akademickich wzorcach zagranicznych, a także na doświadczeniach, jakich dostarcza historia nauki polskiej. Towarzystwo oferuje formułę partycypacyjną dla osób fizycznych nastawioną na współpracę środowiskową (networking), wymianę kontaktów, a także identyfikowanie i adresowanie problemów wspólnych dla całego środowiska oraz istotnych dla pomyślności kraju.

Członkowie TAIA mają możliwość nawiązania współpracy naukowej z IA w różnych formach, między innymi poprzez inicjowanie spotkań tematycznych w ramach IA, prezentowanie swojego dotychczasowego dorobku naukowego na stronie IA oraz na spotkaniach w IA (w formie wykładu, prelekcji, moderowanej dyskusji), czy też udziału w bieżących projektach realizowanych przez IA.

 

Formularz zgłoszeniowy do TAIA

Regulamin TAIA


 

Aktualnymi Członkami Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda są:

 • dr Katarzyna Boratyńska
 • r.pr. Jolanta Budzowska
 • dr Katarzyna Chałaczkiewicz - Ładna
 • adw. Tomasz Cyrol
 • r.pr. Benedykt Fiutowski
 • r.pr. Edyta Figura-Góralczyk
 • dr Krzysztof Grabowski
 • adw. dr Monika Haczkowska
 • Robert Iwanicki
 • Krystian Robert Kopka
 • r.pr. Adam Kowalski
 • r.pr. Anna Krakowiak
 • Ewelina Lelito, LL.M.
 • adw. Joanna Matczuk, LL.M.
 • Beata Mazur
 • prof. Czesław Mesjasz
 • Wioletta Niebieszczańska
 • dr adw.  Andrzej Olaś
 • r.pr. Grzegorz Pacek 
 • Tomasz Piątek 
 • r.pr. Dariusz Prymon
 • Michał Rządkowski
 • adw. Katarzyna Skowrońska
 • Radek Rafał Wasilewski
 • Katarzyna Wojtkiewicz, Ph.D., LL.M.

____________________________________________

 

1. Na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda wysokość składki określa się na 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

2. Studenci uprawnieni są do uiszczania składki ze zniżką w wysokości 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent).

3. Aplikanci, którzy nie ukończyli 30 roku życia, uprawnieni są do uiszczania składki ze zniżką w wysokości 25 % (słownie: dwudziestu pięciu procent).

4. Osoby wpisujące się do TAIA po raz pierwszy i po 30 czerwca danego roku kalendarzowego mogą uiścić opłatę w wysokości 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) należnej składki rocznej.