Sekcja Rozwiązywania Sporów

Arbitraż handlowy – zaproszenie do dyskusji

Czy potrzebne jest utworzenie centralnego powszechnego „supersądu”,  wyspecjalizowanego w rozpoznawaniu kategorii spraw powiązanych z postępowaniami arbitrażowymi?

Wraz ze wzrostem popularności instytucji sądownictwa polubownego rośnie również stopień skomplikowania problematyki arbitrażowej. Praktyka postępowań przed sądami polubownymi ciągle napotyka nowe problemy oraz zagadnienia, które wymagają teoretycznej refleksji ze strony nauki prawa. Sądownictwo polubowne po okresie ograniczonego rozwoju w latach 1945 – 1989 „odbudowuje się” i upłynie sporo czasu, nim doktryna i orzecznictwo udzielą odpowiedzi na szereg praktycznych problemów związanych z wykładnią przepisów k.p.c. dotyczących arbitrażu. Mimo to można powiedzieć, że trwa tworzenie się całej nowej gałęzi prawa, która pociąga za sobą konieczność specjalizacji ze strony osób świadczących usług prawne, tak, jak ma to miejsce w przypadku prawa budowlanego, medycznego, czy prawa ochrony konkurencji. Powstaje pytanie, czy trend ten przekłada się na stopień zrozumienia problematyki sądownictwa polubownego przez sądy powszechne, którym ustawodawca przyznał określone kompetencje w stosunku do postępowań arbitrażowych? 

czytaj więcej: tutaj

Wszystkie powyższe zagadnienia można przedyskutować w specjalnie stworzonej grupie na portalu Facebook:

Grupa Dyskusyjna Sekcji Rozwiązywania Sporów – Instytut Allerhanda

Czekamy na Państwa głosy!

 

Zakres działań SRS:

W zakresie zainteresowania Sekcji leżą zarówno postępowania sądowe przed sądami powszechnymi, jak również arbitraż (handlowy, inwestycyjny), mediacja, koncyliacja oraz  inne alternatywne metody rozwiązywania sporów. Naszą intencją jest stworzenie forum dyskusyjnego, organizacyjnego i badawczego dla wszelkiego rodzaju inicjatyw, projektów naukowych (w tym międzynarodowych i prawnoporównawczych),  konferencji, szkoleń i publikacji, mieszczących się w wyżej wskazanym zakresie.  Chcemy analizować sytuacje sporne i metody ich rozwiązywania zarówno od strony czysto prawnej, jak również praktycznej, biznesowej, psychologicznej i socjologicznej. Ambicją Sekcji jest stworzenie centrum opiniotwórczego, zabierającego głos w debacie publicznej i współdziałającego w przygotowywaniu nowych rozwiązań legislacyjnych i systemowych.  

 

Kierownictwo i członkowie sekcji:

Przewodniczący Sekcji: Kamil Zawicki, sekretarz Sekcji: Karolina Alama-Osmólska

Członkowie Prezydium: Kamil Zawicki – Przewodniczący, Karolina Alama – Osmólska, Katarzyna Sawicka, Paweł Sikora, Łukasz Gorywoda

Członkowie Sekcji: Karolina Alama-Osmólska, adw. dr Tomasz Cyrol, r.pr. Magdalena Jabczuga-Kurek, mec. Marcin Pilch, dr Arkadiusz Radwan, dr Małgorzata Roszkowska, Katarzyna Sawicka, Katarzyna Skowrońska, Paweł Sikora

 

Jak dołączyć:

Oferty obejmujące CV i list przewodni uprzejmie prosimy przesyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  . Aby przystąpić do Sekcji Rozwiązywania Sporów, trzeba być członkiem Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda.

 Regulamin Sekcji Rozwiązywania Sporów IA

 

Publikacje i materiały:

 

Tematy do dyskusji, dokumenty:

 

Wydarzenia: