INSO - Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Potrzeba powołania grupy eksperckiej działającej w sposób stały nad poprawą prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego stanowiła jeden z wielokrotnie powtarzanych postulatów Pierwszej Konferencji naukowej z cyklu Allerhand Insolvency Roundtable pt. "Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - pozycja Polski względem międzynarodowych standardów". Odebrane od przedstawicieli wielu środowisk deklaracje zaowocowały powołaniem w dniu 10 maja 2010 roku Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (SPU IA). W dniu 14 kwietnia 2020 r. na mocy uchwały Zarządu Instytutu Allerhanda doszło do rozwiązania SPU IA i powołania w jej miejsce Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda (Sekcja INSO).

W skład Sekcji INSO wchodzą przedstawiciele wszelkich środowisk prawniczych zaangażowanych w postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz teoretycy prawa i ekonomii, tak by owoce pracy sekcji oddawały możliwie pełne i interdyscyplinarne ujęcie praktyki i nauki.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace Sekcji INSO – więcej informacji i dane kontaktowe w tym zakresie znajdują się na stronie www.inso.org.pl

 

Prezydium Sekcji:

Sędzia dr Paweł Janda – Przewodniczący Sekcji INSO
r.pr. d.r. Karol Tatara – Wiceprzewodniczący
r.pr. Paweł Kuglarz – Wiceprzewodniczący
Sędzia dr Piotr Stanisławiszyn – Członek Prezydium
Tomasz Musiał – Członek Prezydium
k.d.r. Marcin Kubiczek – Członek Prezydium
adw. d.r. Magdalena Pyzik-Waląg, LL.M. – Członek Prezydium
adw. Mariusz Purgał – Członek Prezydium
d.r. Ivan Smanio – Sekretarz
Mateusz Kaliński, LL.M. – Sekretarz
adw. Alicja Sobota – Sekretarz

REGULAMIN SEKCJI INSO