Sekcja Prawa Sportowego

Sport we współczesnym świecie odgrywa coraz większą rolę, stając się nie tylko przestrzenią sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim zyskuje jako gałąź gospodarki i pole dla działalności biznesowej. Proporcjonalnie rośnie znaczenie i społeczna doniosłość norm prawnych regulujących rywalizację zawodniczą i mających zastosowanie do branży sportowej. Są to przepisy różnorodne, pochodzące z wielu innych dziedzin prawa, jak również mające swoje źródło zarówno w prawie powszechnym, jak też w prawie wewnętrznym związków sportowych i międzynarodowych federacji. Wszystko to jest spięte klamrą specyfiki sportu, która wymaga innego podejścia do prawa sportowego niż w przypadku pozostałych gałęzi prawa. 

W orbicie zainteresowań prawa sportowego znajdują się w szczególności regulacje dotyczące prawnego statusu sportowców, relacji na linii zawodnik-klub sportowy, w tym podstawy zatrudniania sportowców, rynku transferowego i zawodu agenta, praw własności intelektualnej, prawa korporacyjnego w obszarze specyficznych spółek, jakimi są podmioty zarządzające profesjonalnymi ligami sportowymi, stosunków wewnętrznych w polskich związkach sportowych oraz nadzoru nad tymi związkami, finansowania sportu przez władzę publiczną, hazardu, odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie, w tym odpowiedzialności za doping, a także rozwiązywania sporów sportowych.

Celem Sekcji Prawa Sportowego IA jest podjęcie dyskusji nad kształtem regulacji prawnosportowych, zarówno polskich jak też międzynarodowych, także pod względem ich efektywności ekonomicznej, mając jednak na względzie specyfikę sportu. 

Działalność SPS IA w szczególności obejmuje prowadzenie badań w sferze szeroko rozumianego prawa sportowego, w tym także prawa hazardu, działalność dydaktyczną i konferencyjna, opiniodawczą, legislacyjną oraz współpracę naukową z innymi jednostkami, także na poziomie międzynarodowym. 

Współpraca w ramach SPS IA budowana jest w oparciu o networking jej członków oraz cykliczne organizowane zebrania Sekcji.

Wewnętrzną strukturę SPS IA tworzą eksperci zawodowo zajmujący się określonymi obszarami tematycznymi z rozległej płaszczyzny prawa sportowego, jak również pasjonaci prawa sportowego. 

 

Władze Sekcji:

Przewodniczącym SPS IA jest dr Marcin Wojcieszak (Kancelaria Wojcieszak Basiński i Wspólnicy)

Wiceprzewodniczącym SPS IA jest mec. Kazimierz Romaniec (Kancelaria Wardyński i Wspólnicy) 

Funkcję Sekretarza SPS IA pełni Marcin Mróz

Członkowie Sekcji:

Członkami zwyczajnymi są: mec. Marcin Badura, mec. Maciej Bałaziński, Witold Cieśla, mec. Grzegorz Kałużny, mec. Marek Pałus, mec. Piotr Podgórski, dr Karolina Tetłak, Piotr Szefer, Mateusz Weredyński, mec. Rafał Wypiór.

Członkami młodszymi Sekcji zostali: Mateusz Korzeniak, Bartosz Ryt, Marta Szczepanowska, Agnieszka Wąglorz. 

 

Przyłącz się do SPS IA – oferty obejmujące CV i list przewodni uprzejmie prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

  Regulamin Sekcji Prawa Sportowego IA