Sekcja Prawa Energetycznego, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

Pośród licznych podmiotów zajmujących się akademicką analizą energetyki i środowiska naturalnego w Polsce brakuje think-tanku prowadzącego zaawansowane studia problematyki energetycznej i środowiskowej, w szczególności z uwzględnieniem metodologii ekonomicznej analizy prawa, których wynikiem byłyby rekomendacje dla kształtowania polityki regulacyjnej na poziomie krajowym i unijnym. Ośrodki takie istnieją zagranicą, przy wiodących uniwersytetach w USA i w Europie – jak Emmett Environmental Law & Policy Clinic, Center for Law, Energy & Environment przy Berkeley Law School, Yale Center for Environmental Law & Policy, Center for Climate Change Law przy Columbia Law School, Tilburg Sustainability Center. Instytut Allerhanda postawił sobie za cel wypełnienie tej luki. Utworzona ad hoc w 2012 r. Sekcja Energetyki i Zasobów Naturalnych miała na celu przeprowadzenie badań w zakresie prawnych aspektów eksploatacji złóż gazu łupkowego, w tym organizację ogólnopolskiego kongresu. Sukces kongresu zintegrował ekspertów i naukowców zajmujących się prawem, ekonomią oraz innymi dziedzinami związanymi z energetyką, ochroną środowiska i eksploatacją złóż wyczerpywalnych zasobów ziemskich.

Zakres zainteresowań Sekcji Prawa Energetycznego, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Instytutu Allerhanda (SPE IA) obejmuje politykę regulacyjną i będące jej rezultatem rozwiązania, stanowiące otoczenie prawne funkcjonowania tak energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, jak i przemysłu w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej energochłonnych jego branż. Sekcja zajmuje się ponadto różnymi aspektami jednej z najbardziej kontrowersyjnych polityk regulacyjnych, jaką jest polityka klimatyczna, zarówno w ujęciu globalnym (szczebel Organizacji Narodów Zjednoczonych) jak i na poziomie Unii Europejskiej. W zakresie zainteresowań Sekcji pozostaje również regulacja prawna w zakresie ochrony przyrody środowiska naturalnego. Przedmiotem analiz prowadzonych przez Sekcję jest także prawne otoczenie działalności polegającej na eksploatacji wyczerpywalnych zasobów ziemskich, takich jak w szczególności gaz ziemny, węgiel kamienny oraz metale na każdym etapie procesu od wydobycia poprzez obrót po zużycie bądź przetworzenie w procesach przemysłowych. Formy działania Sekcji obejmują badania mające na celu tworzenie postulatów i rekomendacji legislacyjnych, udział w procesie stanowienia prawa, organizację wykładów akademickich, warsztatów i konferencji oraz przygotowywanie publikacji upowszechniających wyniki przeprowadzanych analiz.

SPE IA tworzą eksperci zawodowo aktywni w dziedzinie energetyki, ochrony środowiska oraz korzystania z zasobów ziemskich, w szczególności specjalizujący się w prawie i polityce regulacyjnej, a także współpracujący z nimi młodsi asystenci naukowi. Sekcja jest otwarta na współpracę z innymi ośrodkami badawczymi i naukowymi, think-tankami oraz uczelniami. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Władze Sekcji:

Przewodniczącym SPE IA jest Katarzyna Kłaczyńska LL.M. (Ernst & Young Law)

Wiceprzewodniczącym SPE IA jest Beata Brynczak (Brynczak Ubysz Kancelaria Radców Prawnych)

Wiceprzewodniczącym SPE IA jest Grzegorz Pizoń (Ernst & Young Law)

Funkcję Sekretarza SPE IA pełni Dorota Zabłocka (Peter Nielsen & Partners)

 

Przyłącz się do SPE IA – oferty obejmujące CV i list przewodni uprzejmie prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji o działalności Sekcji udziela  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Zachęcamy do kontaktu!

 

 Regulamin Sekcji Prawa Energetycznego, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Instytutu Allerhanda