Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech KatnerOdszedł Profesor Grzegorz Domański

18 lutego 2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Grzegorza Domańskiego, jednego z Fundatorów oraz Członka Rady Głównej Instytutu Allerhanda

Profesora wspomina Arkadiusz Radwan:

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Grzegorza Domańskiego.

Odszedł Profesor Grzegorz Domański – szeroko znany jako jeden z pionierów profesjonalnego doradztwa prawnego w Polsce, współtwórca architektury prawnej polskiego rynku kapitałowego i transformacji własnościowej polskiej gospodarki, krzewiciel dobrych praktyk i ładu korporacyjnego.

Człowiek bez wątpienia wybitny. 

 

Ci, którzy mieli zaszczyt znać go osobiście, zapamiętają jego życzliwość, skromność i otwartość – prawdziwe miary charakteru. Warszawski inteligent i erudyta, którego wiedza i życiorys mogłyby wielu onieśmielać, był w bezpośrednim kontakcie bardzo przyjacielski, ufny, empatyczny, uskrzydlający, pozwalający tym, z którymi się stykał, stawać się lepszymi prawnikami i lepszymi ludźmi. 

Profesor Domański był jednym z pierwszych powierników idei, która krótko potem przybrała postać Instytutu Allerhanda. Podczas jednej z naszych rozmów Profesor Domański wspominał okres, kiedy pisał swoją książkę habilitacyjną w zachodnich bibliotekach. Snuliśmy wtedy wizje czasów, w których do Polski – do Instytutu, będą przyjeżdżać młodzi naukowcy ze wschodu, głównie z Ukrainy, aby tam pracować i pisać swoje książki. Profesor Domański dobrze rozumiał potrzebę istnienia takiego ośrodka. Dał temu wyraz przez życzliwość i wsparcie – jako jeden z Fundatorów i Członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda. 

Cześć jego pamięci!