Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Kiedy internauta jest dziennikarzem? Prawo prasowe w wirtualnym świecie.

Zapraszamy na seminarium naukowe organizowane w ramach programu Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym, które odbędzie się 9 czerwca 2016 r. o godz. 16:00 w siedzibie Instytutu Allerhanda! Będzie to drugie z cyklu trzech seminariów Allerhand Advocacy, które odbędą się w czerwcu.

W dzisiejszym świecie prasa to już nie tylko drukowane gazety, ale też często treści publikowane w Internecie. Czy zatem zamieszczając treści na portalach społecznościowych możemy zostać uznani za dziennikarzy? O kryteriach kwalifikacji przekazów internetowych za spełniające ustawową definicję prasy oraz o skutkach uznania internautów za dziennikarzy (także z perspektywy prawa USA) porozmawiamy z naszymi ekspertami: prof. Ewą Nowińską i dr Piotrem Wasilewskim (Zakład Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu, WPiA UJ) oraz dr Grzegorzem Packiem (Sekcja Prawa Własności Intelektualnej, Instytut Allerhanda).

Wstęp na seminarium jest wolny. W celach organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Program seminarium znajduje się tutaj.

Prof. Ewa Nowińska - Specjalista z zakresu prawa prasowego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, a w szczególności prawa reklamy, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (należącego do Ligue internationale du droit de la concurrence), arbiter Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika "Nowator". Kieruje Zakładem Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także autorką lub współautorką licznych artykułów, książek i komentarzy z zakresu prawa konkurencji i reklamy, prawa własności przemysłowej, prawa mediów. Od ponad 15 lat prowadzi kancelarię specjalizującą się w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej.

Dr Grzegorz Pacek - Zajmuje się przede wszystkim sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej, prawem cywilnym i handlowym. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie także obronił rozprawę doktorską. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej w prasie fachowej, a także laureatem szeregu nagród m.in. Urzędu Patentowego RP i CBKE Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto jest wykładowcą w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (www.ipcentrum.pl) oraz jest ekspertem ds. praw własności intelektualnej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Członek TA Instytutu Allerhanda, Polskiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego. Arbiter Sąd Arbitrażowego przy RIG w Katowicach Prowadzi również blog prawniczy poświęcony zagadnieniom związanym z zawodowymi zainteresowaniami

Dr Piotr Wasilewski - Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów oraz prawie nowych technologii. Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent WPiA UJ oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej. W latach 2005-2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Prelegent na konferencjach w Polsce i zagranicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej. Biegle włada językiem angielskim. Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Open Content. Zagadnienia prawne oraz Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym.