Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz DomańskiInstytut Allerhanda w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

3 marca 2016 roku w Warszawie Instytut Allerhanda uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą poświęconym sądownictwu konstytucyjnemu i możliwym działaniom naprawczym i reformatorskim w tym obszarze. Spotkanie odbyło się w atmosferze dialogu i pluralizmu przedstawianych stanowisk. Instytut reprezentował Prezes IA dr Arkadiusz Radwan. Obecny był także dr Jacek Sokołowski, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda i współautor ogłoszonego niedawno dokumentu „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”. To właśnie w odpowiedzi na ogłoszenie "10 tez" Prezydent wystosował zaproszenie do wszystkich sygnatariuszy tego dokumentu. 

Na zaproszenie odpowiedzieli i byli obecni na spotkaniu przedstawiciele następujących organizacji: Fundacji Frank Bold, Fundacji Dziennikarskiej „Medium Publiczne”, Stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Klubu Jegiellońskiego, Fundacji ePaństwo, Fundacji Trans-Fuzja, Stowarzyszenia Ars Legis, Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, Stowarzyszenia Zmieniamy Koszalin oraz Instytutu Allerhanda. Przedstawiciele obecnych organizacji zapowiedzieli wewnętrzne konsultacje i ewentualne dalsze prace nad konkretnymi postulatami dotyczącymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.