Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Eksperci Instytutu Allerhanda konsultują dyrektywę UE dotyczącą spółek jednoosobowych

W czerwcu Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W pracach międzynarodowej grupy doradzającej Komisji Europejskiej uczestniczą eksperci Instytutu Allerhanda prof. Stanisław Sołtysiński i dr Arkadiusz Radwan.

Celem konsultacji jest zbadanie czy harmonizacja przepisów krajowych w odniesieniu do jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zapewni przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim firmom, proste i ujednolicone przepisy na terenie całej Unii, co mogłoby skutkować zmniejszeniem obecnych kosztów i obciążeń administracyjnych. Odpowiedzi pozwolą oszacować potrzebę wprowadzenia oraz ewentualne implikacje nowych rozwiązań.

W wypowiedzi dla Dziennika Gazety Prawej, prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, który bierze udział w pracach grupy eksperckiej, ocenia: Wyobraźmy sobie, że w każdym kraju UE można zarejestrować taką samą spółkę, na takim samym formularzu, czyli wzorcowym akcie założycielskim. Jej działanie będzie opierać się na zharmonizowanych przepisach w każdym z krajów członkowskich. Dla firm posiadających spółki córki w wielu państwach oznacza to obniżenie kosztów operacyjnych, doradztwa, a także ułatwienie jednolitego zarządzania w ramach całej grupy spółek.
Prace nad dyrektywą mają potrwać kilka miesięcy.

Cały artykuł do przeczytania tutaj