Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Allerhand Lecture Series: dr Wojciech Rogowski oraz Coffee Cupping + Brew Methods Tasting

„Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw - unijna polityka drugiej szansy”

Spotkanie w ramach cyklu Allerhand Lecture Series, które odbyło się  28 maja 2012 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.

Naszym gościem był ekonomista dr Wojciech Rogowski (Instytut Allerhanda oraz Szkoła Główna Handlowa), który w wykładzie pt. „Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw – unijna polityka drugiej szansy” przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Allerhanda, dotyczących polskiego rynku szkoleniowego i instrumentów wsparcia w perspektywie polityki drugiej szansy.

Po spotkaniu z dr. Rogowskim obył się pokaz Marcina Wójciaka, Mistrza Polski Brewers Cup 2012, który zaprezentował alternatywne i inspirujące do kreatywnego działania metody parzenia kawy. Pokaz połączony z degustacją.

Wyniki badań skomentowali Paweł Szostak i Ludmiła Kryskova z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Poniżej znajduje się link do ekspertyzy "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy". Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią przed spotkaniem.

Informacje o Prelegentach:

 Wojciech Rogowski - doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniach i publikacjach koncentruje się na instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego, szczególnie na problemach restrukturyzacji gospodarki, jakości prawa, struktur własnościowych i funkcjonowania corporate governance. Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Współautor książki „Ocena skutków regulacji – poradnik, doświadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.

 Paweł Szostak - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, konsultant i doradca Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie przedsiębiorczości i programów pomocowych UE, koordynator projektu Punktów Konsultacyjnych KSU prowadzonych przez MARR S.A.

Ludmiła Kryskova - doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydziału Zarządzania, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a także Uniwersytetu Transportu Kolejowego w Dniepropietrowsku. Specjalista ds. funduszy europejskich w MARR S.A.