Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Allerhand Lecture Series: dr Wojciech Rogowski oraz Coffee Cupping + Brew Methods Tasting

„Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw - unijna polityka drugiej szansy”

Spotkanie w ramach cyklu Allerhand Lecture Series, które odbyło się  28 maja 2012 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.

Naszym gościem był ekonomista dr Wojciech Rogowski (Instytut Allerhanda oraz Szkoła Główna Handlowa), który w wykładzie pt. „Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw – unijna polityka drugiej szansy” przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Allerhanda, dotyczących polskiego rynku szkoleniowego i instrumentów wsparcia w perspektywie polityki drugiej szansy.

Po spotkaniu z dr. Rogowskim obył się pokaz Marcina Wójciaka, Mistrza Polski Brewers Cup 2012, który zaprezentował alternatywne i inspirujące do kreatywnego działania metody parzenia kawy. Pokaz połączony z degustacją.

Wyniki badań skomentowali Paweł Szostak i Ludmiła Kryskova z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Poniżej znajduje się link do ekspertyzy "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy". Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią przed spotkaniem.

Informacje o Prelegentach:

 Wojciech Rogowski - doktor ekonomii. Ekspert w Instytucie Ekonomicznym NBP, adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W badaniach i publikacjach koncentruje się na instytucjonalnych uwarunkowaniach rozwoju gospodarczego, szczególnie na problemach restrukturyzacji gospodarki, jakości prawa, struktur własnościowych i funkcjonowania corporate governance. Ekspert w dziedzinie analizy ekonomicznej prawa. Współautor książki „Ocena skutków regulacji – poradnik, doświadczenia, perspektywy” (CH Beck 2007). Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Kwartalnego HUK.

 Paweł Szostak - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, konsultant i doradca Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie przedsiębiorczości i programów pomocowych UE, koordynator projektu Punktów Konsultacyjnych KSU prowadzonych przez MARR S.A.

Ludmiła Kryskova - doktorantka na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydziału Zarządzania, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, a także Uniwersytetu Transportu Kolejowego w Dniepropietrowsku. Specjalista ds. funduszy europejskich w MARR S.A.