Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam RedzikKonferencja naukowa „Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania GPW S.A. w Warszawie”

Celem konferencji Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, organizowanej przez Sekcją Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Klub Jagielloński we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest analiza minionego od początku lat dziewięćdziesiątych okresu w perspektywie rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego rynku finansowego.

Więcej szczegółów poniżej

Rynek kapitałowy, jako najsilniej uregulowany segment rynku finansowego będzie przedmiotem najszerszej analizy. Niemniej organizatorzy planują, aby zostały poruszone zagadnienia związane z całym rynkiem finansowym jego rozwojem i znaczeniem w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulacją oraz perspektywami na przyszłość. Tematyka konferencji będzie zatem bardzo obszerna – w jej zakresie znajdą się m.in. prawo rynku kapitałowego, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy czy też rynek instrumentów pochodnych. Jednym z centralnych zagadnień będzie niewątpliwie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, stanowiąca fundament rynku kapitało­wego oraz obchodząca niebawem 21 lat od chwili swojego powstania w kwietniu 1991 roku.

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji Dekada Kodeksu Spółek Handlowych, która od­była się w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie, a jej przedmiotem była analiza prawa spółek w kontekście 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych.

 

Patronatem honorowym konferencję objęli:

 • Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
 • Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 • Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musiał
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.
 • Krystyna Chojnicka
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Instytut Allerhanda

 

Uczestnicy wysłuchają znamienitych przedstawicieli doktryny prawa go­spodarczego oraz ekspertów zajmujący się w praktyce regulacjami rynku kapitałowego w ramach dwóch paneli dyskusyjnych oraz dwóch paneli referatów eksperckich. Nie zabraknie również wystąpień studentów i doktorantów polskich i zagranicznych wydziałów prawa i uczelni ekonomicznych.

 

Gośćmi konferencji będą:

 • prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Konrad Zacharzewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda
 • dr Jurij Klapkiv, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
 • dr Liuba Klapkiv, Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny
 • dyr. Krzysztof Grabowski, Instytut Allerhanda, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dyr. Łukasz Jagiełło, Dyrektor Działu Nowych Rynków DM IDMSA
 • mec. Maciej Hulist, radca prawny, partner w kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie praw­ni sp.p.
 • mec. Jan Pakosiewicz, radca prawny, wspólnik w kancelarii TOMASIK PAKOSIEWICZ i WSPÓLNICY sp. k.

 

Jest to niepowtarzalna okazja, aby w takim wydarzeniu wziąć udział jako wolny słuchacz! Wstęp jest bezpłatny!

Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na www.konferencjapraworynkukapitalowego.pl

Serdecznie zapraszamy w dniach 26-27 kwietnia 2012 r. do Domu Polonii, Rynek Główny 14 w Krakowie.