Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

Konferencja naukowa „Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania GPW S.A. w Warszawie”

Celem konferencji Prawo rynku kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, organizowanej przez Sekcją Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Klub Jagielloński we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest analiza minionego od początku lat dziewięćdziesiątych okresu w perspektywie rozwoju i funkcjonowania szeroko pojętego rynku finansowego.

Więcej szczegółów poniżej

Rynek kapitałowy, jako najsilniej uregulowany segment rynku finansowego będzie przedmiotem najszerszej analizy. Niemniej organizatorzy planują, aby zostały poruszone zagadnienia związane z całym rynkiem finansowym jego rozwojem i znaczeniem w gospodarce, istniejącą oraz potencjalną regulacją oraz perspektywami na przyszłość. Tematyka konferencji będzie zatem bardzo obszerna – w jej zakresie znajdą się m.in. prawo rynku kapitałowego, funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, nadzór finansowy czy też rynek instrumentów pochodnych. Jednym z centralnych zagadnień będzie niewątpliwie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, stanowiąca fundament rynku kapitało­wego oraz obchodząca niebawem 21 lat od chwili swojego powstania w kwietniu 1991 roku.

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznej konferencji Dekada Kodeksu Spółek Handlowych, która od­była się w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Krakowie, a jej przedmiotem była analiza prawa spółek w kontekście 10 lat obowiązywania kodeksu spółek handlowych.

 

Patronatem honorowym konferencję objęli:

 • Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski
 • Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 • Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musiał
 • Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab.
 • Krystyna Chojnicka
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Instytut Allerhanda

 

Uczestnicy wysłuchają znamienitych przedstawicieli doktryny prawa go­spodarczego oraz ekspertów zajmujący się w praktyce regulacjami rynku kapitałowego w ramach dwóch paneli dyskusyjnych oraz dwóch paneli referatów eksperckich. Nie zabraknie również wystąpień studentów i doktorantów polskich i zagranicznych wydziałów prawa i uczelni ekonomicznych.

 

Gośćmi konferencji będą:

 • prof. dr hab. Wojciech Pyzioł, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr hab. Marek Michalski, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Jolanta Zombirt, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Krzysztof Oplustil, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Konrad Zacharzewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • dr Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda
 • dr Jurij Klapkiv, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
 • dr Liuba Klapkiv, Kijowski Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny
 • dyr. Krzysztof Grabowski, Instytut Allerhanda, Akademia Leona Koźmińskiego
 • dyr. Łukasz Jagiełło, Dyrektor Działu Nowych Rynków DM IDMSA
 • mec. Maciej Hulist, radca prawny, partner w kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie praw­ni sp.p.
 • mec. Jan Pakosiewicz, radca prawny, wspólnik w kancelarii TOMASIK PAKOSIEWICZ i WSPÓLNICY sp. k.

 

Jest to niepowtarzalna okazja, aby w takim wydarzeniu wziąć udział jako wolny słuchacz! Wstęp jest bezpłatny!

Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na www.konferencjapraworynkukapitalowego.pl

Serdecznie zapraszamy w dniach 26-27 kwietnia 2012 r. do Domu Polonii, Rynek Główny 14 w Krakowie.