Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

Allerhand Lecture Series: prof. Philippe Sands

 

Więcej szczegółów poniżej:


Kolejne spotkanie w ramach cyklu Allerhand Lecture Series. Naszym Gościem był jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów prawa międzynarodowego prof. Philippe Sands. Po wykładzie będzie możliwość moderowanej dyskusji z prelegentem. Wykład oraz dyskusja odbyły się w języku angielskim.


Philippe Sands opowiedział o swojej nowej książce pt, „The Child that Stands Alone ”, która opisuje wyłanianie się podczas procesów norymberskich koncepcji „przestępstw przeciwko ludzkości” oraz „ludobójstwa”. Teorie te oddziaływają także na problemy współczesności, takie jak np. kwestia postawienia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym Saifa al-Kaddafiego.

W swoim wystąpieniu Philippe Sands zastanowił się nad rolą jaką dwaj wychowankowie Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie – Hersch Lauterpacht i Rafał Lemkin - odegrali w kształtowaniu się wskazanych koncepcji, a w konsekwencji na treść wyroków wydanych procesie norymberskim. Profesor Sands odniesie się do wydarzeo współczesnych przykuwających uwagę społeczności międzynarodowej i umiejscowi procesy głów paostw, których ostatnio byliśmy świadkami, w procesie rozwoju prawa międzynarodowego oraz ścigania zbrodni ludobójstwo i zbrodni przeciwko ludzkości.


Spotkanie  odbyło się 2 kwietnia 2012 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.


Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o zaproszonym Gościu.


Philippe Sands
Adwokat i profesor prawa na University College London. Autor wielu książek, w tym. m.in. „Lawless World” (w której zarzucił Prezydentowi USA Georgowi W. Bushowi i Premierowi Wielkiej Brytanii Toniemu Blairowi, że inwazja na Irak dokonana została z naruszeniem prawa międzynarodowego) i „Torture Team. Rumsfeld's Memo and the Betrayal of American Values”. Występuje w sprawach toczących się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości oraz przed innymi sądami międzynarodowymi, a ponadto pracuje jako arbiter międzynarodowy. Odmówił reprezentowania w procesie Augusto Pinocheta. Obecnie reprezentuje Macedonie w sporze z Grecją przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości dotyczącym sprzeciwu Grecji przeciwko używaniu nazwy Macedonia jako nazwy paostwa. Jego dziadek urodził się we Lwowie, stąd zamiłowanie profesora do tego miasta, zainteresowanie historią Polski i lwowską przedwojenną szkołą prawa.