Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Po spotkaniu: Allerhand Lecture Series: „Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej. Problemy i postulaty."

Dziękujemy Panu Doktorowi Marcinowi Gorazdzie za Jego wykład w dniu 8 marca, a Panu Profesorowi Adamowi Nicie za podsumowanie tematu i komentarze. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i dyskusję o niemalże filozoficznym wymiarze prawa podatkowego :)

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wykładem, zamieszczamy prezentację dr Gorazdy oraz zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

 

Galeria zdjęć

Galeria zjdęć