Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

Po spotkaniu: Allerhand Lecture Series: „Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej. Problemy i postulaty."

Dziękujemy Panu Doktorowi Marcinowi Gorazdzie za Jego wykład w dniu 8 marca, a Panu Profesorowi Adamowi Nicie za podsumowanie tematu i komentarze. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i dyskusję o niemalże filozoficznym wymiarze prawa podatkowego :)

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie wykładem, zamieszczamy prezentację dr Gorazdy oraz zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć.

 

Galeria zdjęć

Galeria zjdęć