Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

FinReg 2021 Kongres Regulacji Rynków Finansowych - Regulacje wzmacniające konkurencyjność gospodarki DIALOG

Zapraszamy do udziału w pierwszym po szczycie pandemii polskim Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021. Spotykamy się już 13 października br. o godz. 9:00 na parkiecie Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Kongresy FinReg Instytutu Allerhanda już blisko dekadę są ważnym miejscem wymiany myśli i poszukiwania najlepszych regulacji dla stabilności finansowej w Polsce i w Unii Europejskiej. Podobnie jak w latach minionych problematykę sesji policy oriented  FinReg 2021 ogniskujemy na najważniejszych problemach współczesnych finansów, gdzie przepisy prawne odgrywają szczególna rolę. Zapraszamy do dyskusji o regulacjach funduszy inwestycyjnych (system opłat za zarządzanie aktywami, ETFs, itp.), odpowiedź rynków finansowych na transformację klimatyczną (green finance), problemie transakcji nieautoryzowanych, zmianie benchmarku w umowach kredytowych, regulacji rynku kryptoaktywów i dylematach kryptowalut, nadzorze przezornościowym sektora bankowego – praktyce nowych instrumentów (resolution) oraz na nowych technologiach dla nadzoru finansowego (supervision technology). 
Dzięki udziałowi w obradach licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru oraz podmiotów rynku finansowego aktualne problemy rynków finansowych można poznać z wielu stron i poszukiwać optymalnych rozwiązań. Tradycyjnie Kongres otworzą Prezes Giełdy dr Marek Dietl oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego prof. Jacek Jastrzębski. Refleksją o wpływie regulacji finansowych na konkurencyjność  gospodarek podziela  się w trakcie wykładu specjalnego prof. Mariusz Golecki z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyr. Artur Radziwiłł z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Mamy nadzieję, że wieczorem na nowo policzymy się na  bankiecie w plenerach  jesiennej Warszawy, gdzie wzniesiemy toast z okazji Jubileuszu 30 lat Kancelarii Prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. 
 
Rejestracja: 
www.finreg2021.allerhand.pl 
https://app.evenea.pl/event/finreg2021/

 

Powrót na stronę główną.