Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

#tyteż Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Zostało mniej niz 100 dni do wdrożenia przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego. Warto przypomnieć cel dyrektywy i przewidzieć zmiany, które ze sobą przyniesie. Zadaniem dyrektywy jest:

  • ustanowienie minimalnych standardów skutecznej ochrony prawnej dla sygnalistów, standardów wspólnych dla wszystkich krajów Unii;
  • poprawa przestrzegania prawa unijnego oraz polityk unijnych w określonych obszarach;
  • wsparcie pracodawców w budowaniu etycznej kultury organizacyjnej;
  • zachęcenie pracowników do raportowania nieprawidłowości.

Więcej szczegółów o oddziaływaniu dyrektywy:  www.tytez.pl

 

Powrót na stronę główną.