Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

Problematyka mobilności spółek w Europie. Wyrok C-106/16. Swoboda przedsiębiorczości. POLBUD – WYKONAWSTWO. Trybunał Sprawiedliwości - Wielka izba

25 października 2017 r.

W dniu 25.10.2017 r. zapadł wyrok Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiocie pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Najwyższy, a dotyczących problematyki mobilności spółek w Europie (Polbud-Wykonawstwo, C-106/16). W sprawie polska spółka z o.o. chciała przenieść siedzibę do Luxemburga i jednocześnie zmienić formę prawną na société à responsabilité limitée (S.à r.l.). Trybunał uznał, że polskie przepisy, które nakazują likwidację spółki (270 pkt 2 KSH) są niezgodne z prawem unijnym i nieproporcjonalne dla ochrony interesów wierzycieli i wspólników mniejszościowych.

Ponadto Trybunał zauważył, że dla powodzenia operacji transgranicznego przekształcenia nie ma znaczenia, czy spółka przeniosła i wykonuje w kraju nowej siedziby rzeczywistą działalność gospodarczą. Ta ostatnia teza stanowi przeniesienie na grunt pierwotnej swobody przedsiębiorczości rewolucyjnego orzeczenia w sprawie Centros (C-212/97).

Wyrok w sprawie Polbud-Wykonawstwo odpowiada jedynie w bardzo wąskim zakresie na pytanie jak spółka może się transgranicznie przekształcić (na pytanie czy w ogóle może już dawno temu padła odpowiedź twierdząca). Z perspektywy polskich spółek ten sposób restrukturyzacji może mieć ograniczone znaczenie, a to z powodu braku szczegółowych przepisów, które regulowałoby procedurę jego przeprowadzenia.

Szerzej zagadnienie omawia Ariel Mucha, współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda:

A.  Mucha, Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej - uwagi na temat niezgodności art. 270 pkt 2  oraz art. 459 pkt 2 K.S.H. z Prawem europejskim, Transformacje Prawa Prywatnego 4/2015, ISSN 1641–1609. Czytaj

A. Mucha, Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego przeniesienia siedziby polskiej spółki kapitałowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej , Transformacje Prawa Prywatnego 1/2017, ISSN 1641–1609. Czytaj

 A. Mucha, Przeniesienie siedziby polskiej spółki z o.o. za granicę (uwagi na tle pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwośći), Glosa : Przegląd Prawa Gospodarczego 2016 nr 3 s.40-49. Czytaj