Trybunał Konstytucyjny

 

 KALENDARIUM WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH TRYBUNAŁU

 

  • 19 maja 2016 roku

W ramach tegorocznego Święta Prawników, organizowanego już po raz trzynasty przez Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników, odbędzie się seminarium naukowe pt. "JAKI TRYBUNAŁ?". Moderatorem seminarium będzie Prezes Instytutu Allerhanda, dr Arkadiusz Radwan, jednym z dyskutantów będzie natomiast dr Jacek Sokołowski, współpracownik naukowy Instytutu. Pozostałymi dyskutantami będą prof. Andrzej Dziadzio z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Mirosław Granat, sędzia TK w stanie spoczynku.

Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów na temat funkcji, jaką pełni w państwie sąd konstytucyjny. Oprócz tego, panel ma również stanowić przestrzeń refleksji, w której wypracowane może być rozwiązanie trwającego obecnie w Polsce kryzysu.

Początek o godz. 17:00 w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius, przy ul. Jagiellońskiej 5.

Instytut patronuje wydarzeniu.

Przypominamy, że Stowarzyszenie Ars Legis było jednym z sygnatariuszy memoriału "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego": http://www.allerhand.pl/images/IA-10tez.pdf

 

  • 23 marca 2016 roku

Konflikt wokół TK dotarł do punktu, w którym wydaje się, że jakiekolwiek rozwiązanie istniejącej sytuacji jest niemożliwe. Odmowa publikacji orzeczenia stwierdzającego nieważność „ustawy naprawczej” stawia rząd i PiS na drodze bez odwrotu, co jednocześnie usztywnia stanowisko opozycji. Wyjście jednak istnieje i być może mogłoby zostać zaakceptowane przez graczy politycznych, gdyby zdawali sobie z niego sprawę.

Na portalu Jagielloński24.pl przedstawiano propozycję formuły kompromisowej autorstwa dr. Arkadiusza Radwana i dr. Jacka Sokołowskiego.

http://jagiellonski24.pl/2016/03/23/kompromis-jest-mozliwy/

 

  • 3 marca 2016 roku

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczące treści dokumentu programowego pt. „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 fundacji oraz organizacji pozarządowych, którzy przyłączyli się do apelu. 

Prezydent RP podkreślił, iż jest otwarty na dialog i konstruktywne propozycje w sprawie reformy sądownictwa konstytucyjnego.

Relacja z wydarzenia

 

  • 9 lutego 2016 roku

Reprezentanci Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej VIII kadencji zostali poinformowani o „10 tezach o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego” 

 

  • 6 lutego 2016

O apelu Instytutu Allerhanda oraz licznych organizacji pozarządowych w sprawie przezwyciężenia kryzysu konstytucyjnego pisze "Dziennik Polski". 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9370105,think-tanki-apeluja-do-politykow,id,t.html

"Medium Publiczne" publikuje komunikat prasowy dotyczący wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego, związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny.

http://mediumpubliczne.pl/2016/02/10-tez-o-naturze-konfliktu-potrzebie-kompromisu-i-kierunku-reformy-trybunalu-konstytucyjnego/

 

  • 5 lutego 2016 roku 

"Rzeczpospolita" publikuje artykuł na temat dokumentu programowego pt. „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego” przygotowanego przez dr Arkadiusza Radwana, Prezesa Instytutu Allerhanda i dr Jacka Sokołowskiego, Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302059959-Think-tanki-jak-zreformowac-Trybunal-Konstytucyjny.html

O inicjatywie dotyczącej zażegnania sporu o Trybunał konstytucyjny informuje portal lex.pl. 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/think-tanki-modyfikacja-roli-tk-sposobem-na-konflikt

Mida- Magazyn dla prawników publikuje komunikat prasowy dotyczący wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1003217516426785&id=111474055601140 

 

  • 4 lutego 2016 roku

Instytut Allerhanda publikuje komunikat prasowy dotyczący wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny oraz „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”. 

Wśród sygnatariuszy znaleźli się:

1. Instytut Allerhanda 

2. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

3. Fundacja ePaństwo

4. Fundacja Stańczyka

5. Klub Jagielloński

6. Forum Obywatelskiego Rozwoju 

7. Fundacja Frank Bold 

8. Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników 

9. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

10. Stradomskie Centrum Dialogu

11. Fundacja Dziennikarska „Medium Publiczne” 

12. Młodzi Reformują Polskę

13. Fundacja Trans-fuzja 

14. Fundacja „Przysiółek” 

15. Stowarzyszenie „Zmieniamy Koszalin” 

16. Fundacja Akademia Zdrowego Życia

http://ow.ly/XW0oA 

Sieć Obywatelska WatchDog Polska przyłącza się do apelu o rozpoczęcie publicznej debaty. Katarzyna Batko-Tołuć, V-ce Prezes Stowarzyszenia WatchDog Polska komentuje potrzebę rozpoczęcia publicznej debaty.

„(…) Obok działań międzynarodowych, które mają pomóc Polsce być w zgodzie z demokratycznym standardem państwa prawa, widzimy konieczność rozmowy. Instytut Allerhanda przygotował próbę kompromisu – 10 tez. Nie ze wszystkimi z nich się zgadzamy, jednak uważamy je jedynie za punkt wyjścia do dyskusji, przekonywania się i nabierania zaufania. Dlatego przyłączyliśmy się do apelu o rozpoczęcie publicznej debaty.”

https://siecobywatelska.pl/czy-mozliwa-jest-rozmowa-o-trybunale-konstytucyjnym/

Forum Obywatelskiego Rozwoju, jako jeden z sygnatariuszy "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego" publikuje apel oraz wypowiada się o potrzebie rozwiązania sporu toczącego się wokół Trybunału Konstytucyjnego. 

„(…) Takie uporządkowanie sytuacji prawnej ułatwiłoby merytoryczną dyskusję na temat przyszłości Trybunału Konstytucyjnego m.in. zwiększenia czynnika eksperckiego w wyborze sędziów TK, większego konsensusu politycznego przy wyborze sędziów czy zwiększenia prawa TK do ochrony praw i wolności jednostki. FOR, podobnie jak pozostali sygnatariusze apelu, chciałby otwarcia, „okienka dialogu” i rozmowy opartej o argumenty(…)”.

http://www.for.org.pl/pl/a/3781,organizacje-pozarzadowye-w-sprawie-zazegnania-kryzysu-konstytucyjnego-zwiazanego-ze-sporem-o-TK

 

Przemysław Żak z Fundacji Stańczyka wypowiedział się o idei niesionej przez "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego". 

"10 tez i ich poparcie przez grupę organizacji identyfikowalnych z różnymi światopoglądami ich działaczy to wyraz szczerości intencji, wykraczającej daleko poza prosty interes dowodzenia gdzie leży racja. Racja leży w uświadomieniu sobie, że to jest nasz wspólny >>bigos<< i jeśli nie zaczniemy się traktować uczciwie i rzetelnie, to będziemy tylko gonić >>króliczka<<. To zaproszenie, prośba, apel - zacznijmy rozmawiać o naszym czerwonym suknie, zamiast w emocjach kultywować tradycję szarpania na oślep w swoją stronę." 

www.facebook.com/fundacjastanczyka

Klub Jagielloński, jeden z sygnatariuszy 10 tez komentuje akcje. 

„Od początku sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego konsekwentnie mówimy, że wnioskiem z tej sytuacji musi być pogłębiona refleksja nad rolą sądu konstytucyjnego i zmiana sposobu wyłaniania sędziów. Dlatego w gronie kilkunastu organizacji działających w różnych obszarach i często wyznających zupełnie rożne wartości podpisaliśmy „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformyTrybunału Konstytucyjnego”. Apelujemy w nim do uczestników sporu o otwarcie „okienka dialogu”, które pozwoli wspólne pracą nad reformą Trybunału(…)”.

 http://www.allerhand.pl/images/IA-10tez.pdf

Przejrzysty Kraków informuje o oficjalnym komunikacie prasowym Instytutu Allerhanda.  

„10 tez i ich poparcie przez grupę organizacji identyfikowalnych z różnymi światopoglądami ich działaczy to wyraz szczerości intencji, wykraczającej daleko poza prosty interes dowodzenia gdzie leży racja. Racja leży w uświadomieniu sobie, że to jest nasz wspólny >>bigos<< i jeśli nie zaczniemy się traktować uczciwie i rzetelnie, to będziemy tylko gonić >>króliczka<<. To zaproszenie, prośba, apel - zacznijmy rozmawiać o naszym czerwonym suknie, zamiast w emocjach kultywować tradycję szarpania na oślep w swoją stronę." Przemysław Żak, Szef Programu Prawnego Fundacji Stańczyka

Instytut Allerhanda zainicjował apel 16 organizacji ws. konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.(…)” 

https://www.facebook.com/PrzejrzystyKrakow/

Testy dla palestry udostępniają informację o 10 tezach: 

„Kryzys konstytucyjny paraliżuje funkcjonowanie instytucji i delegitymizuje państwo w oczach obywateli. Podważa także wiarygodność państwa na arenie międzynarodowej...”

https://www.facebook.com/testydlapalestry/ 

 

  • 15 stycznia 2016 roku

Dr Arkadiusz Radwan publikuje opracowanie dotyczącą narastającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz kryzysu konstytucyjnego pt. "Chess-boxing around the rule of law – Polish constitutionalism at trial" 

www.allerhand.pl/images/WP-13_2016-Arkadiusz-Radwan.pdf

 

  • 30 grudnia 2015

Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda na łamach „Rzeczpospolitej” prezentuje tekst publicystyczny dotyczący kryzysu konstytucyjnego w Polsce pt. „Kościele, proszę, nie milcz”

www.rp.pl/Publicystyka/312309838-Kosciele-prosze-nie-milcz.html#ap-1