Strażnica Konstytucyjna

Strażnica Konstytucyjna to program Instytutu Allerhanda ufundowany dla krzewienia konstytucjonalizmu. SK obejmuje aktywność naukową, którą łączy z monitoringiem przestrzegania standardów konstytucyjnych przez władzę publiczną oraz z aktywizmem pro bono realizowanym przy wykorzystaniu dostępnych środków interwencji prawnej, takich jak skargi konstytucyjne, listy przyjaciół sądu (amicus curiae), wnioski do konstytucyjnych organów państwa stojących na straży konstytucji oraz strzegących wolności i praw człowieka i obywatela, a także poprzez pozaprawne sposoby odziaływania, takie jak listy otwarte, stanowiska publiczne i współpracę z mediami.

 


 

Skarga dot. niekonstytucyjności art. 35 ustawy o referendum lokalnym

(czyt.: tutaj)

Pełna treść skargi: tutaj

"Przepisy o referendum zaskarżone" - Instytut Allerhanda złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego o czym pisze Dziennik Gazeta Prawa (26.08.2014)

 


 

 

Skarga dot. niekonstytucyjności art. 335 Kodeksu wyborczego

(czyt.: tutaj)