Allerhand Working Papers

Seria Allerhand Working Papers ma na celu szybkie ogłaszanie oryginalnych wyników badań i analiz z zakresu prawa i ekonomii. Publikowane prace nie przechodzą, normalnie stosowanej w pozostałych  publikacjach Instytutu Allerhanda, procedury niezależnej i anonimowej recenzji. Publikując working papers Instytut Allerhanda przyczynia się do nieskrępowanej, szybkiej wymiany myśli i intelektualnej dyskusji wyników badań, mając na celu uzyskanie komentarzy i uwag, które posłużą ostatecznej redakcji tekstu dla pełnej/końcowej publikacji. Prezentowane w artykułach treści są opinią i odpowiedzialnością autorów a nie stanowiskiem Instytutu Allerhanda.

 

Zasady publikacji w Allerhand Working Papers: tutaj

AWP 26/2018, R. Rzeszutko, Pozycja niezależnych członków rady nadzorczej w otoczeniu prawnym polskich spółek publicznych – diagnoza stanu sprzed nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach z 2017 r., ISBN 978-83-63515-39-3 

AWP 25/2018, I.D. Książek, Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych OTC przez centralnego kontrahenta, ISBN 978-83-63515-38-6

AWP 24/2018, A. Radwan, Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych, ISBN 978-83-63515-37-9

AWP 23/2017, J. Dybiński, The notion of a consumer in the EU and Polish capital market laws, ISBN 978-83-63515-34-8

AWP 22/2017, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Advocatus populi and advocatus diaboli– on law, arguments and strategies in Brexit negotiations, ISBN 978-83-63515-23-4

AWP 21/2017, K. Grabowski, Ewolucja regulacji wezwań oraz obowiązków notyfikacyjnych na polskim rynku kapitałowym, ISBN 978-83-63515-29-4

AWP 20/2017, A. Mucha, New chapter in the corporate mobility in Europe – some remarks on the Polish Supreme Court request for a preliminary ruling on the outbound limited company seat transfer in the case C-106/16 Polbud-Wykonawstwo, ISBN 978-83-63515-27-0

AWP 19/2017, A. Mucha, Piercing the corporate veil doctrine under English Company Law after Prest v Petrodel decision, ISBN 978-83-63515-26-3

AWP 18/2016, W. Rogowski, Próba oceny skutków poprawy standardów pomocy społecznej w PolsceISBN 978-83-63515-22-5

AWP 17/2016, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Brexit Poker – wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV?, ISBN 978-83-63515-21-8 

AWP 16/2016, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Brexit poker – czyli o tym, kto ma lepsze karty w negocjacjach ustąpieniowych (art. 50 TUE), ISBN 978-83-63515-28-7

AWP 15/2016 A. Mucha, "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – kontynuacja czy rewolucja?", ISBN 978-83-63515-27-0

AWP 14/2016 A. Radwan, "Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus – ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16", ISBN 978-83-63515-26-3

AWP 13/2016 A. Radwan, "Chess-boxing around the rule of law –Polish constitutionalism at trial", ISBN 978-83-63515-23-2

AWP 12/2015, M. Porzycki, A. Rachwał, "Consumer Insolvency Proceedings in Poland", ISBN 978-83-63515-22-5

AWP 11/2014 Ł. Gorywoda, "Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka", ISBN 978-83-63515-12-6

AWP 10/2014 T. Regucki, M. Stępniewska-Janowska, J. Zygucki, "Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach giełdowych. Analiza empiryczna", ISBN 978-83-63515-11-9

AWP 9/2012 D. Sobczyński, "Reforma systemu legislacji w Polsce", ISBN 978-83-63515-03-4

AWP 8/2012 T. Regucki, "Uprzywilejowanie akcji co do głosu w spółkach publicznych", ISBN 978-83-63515-02-7

AWP 7/2012  A. Radwan, T. Regucki, "The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law", ISBN 978-83-63515-01-0

AWP 6/2011  W. Rogowski "System bankowy Turcji, kraju grupy G20.", ISBN 978-83-931222-6-4

AWP 5/2011  K.R. Kopka "Board of Directors in Hostile Takeover Defence – Towards Managerial Passivity?", ISBN 978-83-931222-4-0

AWP 4/2011  M. Bobrzyński, K. Oplustil, "Formation of the European Private Company (SPE) in the light of the CEE Company Law", ISBN 978-83-931222-3-3

AWP 3/2011  M. Ożóg "IP rights and know-how as in-kind contributions", ISBN 978-83-931222-5-7

AWP 2/2010  K. Oplustil, A. Radwan, "Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants", ISBN 978-83-931222-7-1

AWP 1/2010  A.Świderski  "Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe -  „sprawcy” czy „ofiary” kryzysu finansowego? Zarys wybranych problemów związanych z regulacjami prawnymi", ISBN 978-83-931222-8-8