Kongresy Allerhanda

NADCHODZĄCE

 

V Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2016, konferencja 28-30 września 2016r. (strona kongresu)

 

MINIONE

 

2016

 

III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2016, konferencja 16-17 czerwca 2016r. (strona kongresu)

Company Law Reform In Central and Eastern Europe, konferencja 9-10 czerwca 2016 r. (strona kongresu)

IV Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, konferencja 18 maja 2016r. (strona kongresu)

 

Public Procurement in State Aid and Competition law, konferencja 12 maja 2016r. (strona kongresu)

 

Upadłość konsumencka - Szansa 2.0, konferencja 28 stycznia 2016 r.

Omawiane zagadnienia:

•Pomoc dla nadmiernie zadłużonych w Norwegii i Islandii,

•Pomoc osobom nadmiernie zadłużonym – Projekt Szansa 2.0

•Upadłość konsumencka z perspektyw podmiotów uczestniczących w procesie oddłużenia

•Czy nowa upadłość konsumencka zdaje egzamin?

 

2015

W 2015 roku Instytut Allerhanda zorganizował 9 Polskich Kongresów Prawa. Co godne podkreślenia, Instytut nie tylko kontynuuje tradycje lat ubiegłych, organizując kolejne edycje Kongresów o już ugruntowanej pozycji,  ale także cały czas poszukuje nowych wyzwań, poszerzając katalog wydarzeń o Kongresy z zupełnie nowych, a jednocześnie niezwykle ciekawych i prekursorskich dziedzin prawa (patrz: Cosmo 2015)

 

Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej - COSMO 2015, konferencja, 26 listopada 2015 r.

Omawiane zagadnienia:

•Regulacje międzynarodowego i europejskiego prawa przestrzeni kosmicznej 

•Bieżące osiągnięcia w rozwoju prawa przestrzeni kosmicznej w Polsce 

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr hab. Małgorzata Polkowska, Weronika Tokaj

 

VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego - INSO 2015, konferencja 5-6 listopada 2016 r.

Omawiane zagadnienia:

I DZIEŃ KONGRESU

•Prawo restrukturyzacyjne jako wyzwanie dla sędziów i doradców restrukturyzacyjnych Układ  

•Po pierwsze nie mamy armat – czyli nowe finansowanie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

•Zmiany w prawie upadłościowym 

II DZIEŃ KONGRESU 

•Upadłość konsumencka – postępowanie bardziej upadłościowe czy oddłużeniowe? 

•Plan restrukturyzacyjny i dobre praktyki restrukturyzacji 

•Otoczenie restrukturyzacji i sądu restrukturyzacyjnego 

Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele

 

IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015, konferencja 14-15 października 

Omawiane zagadnienia:

I DZIEŃ KONGRESU:

•Prawo rynków finansowych – przegląd stanu regulacji sektora finansowego 

•O modelu nadzoru systemu finansowego w Polsce 

•Finansowanie przedsiębiorczości z wykorzystaniem rynku kapitałowego 

•Mediacja i rozwiązywanie sporów z instytucjami finansowymi 

•Złote akcje: złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu? – strategiczne interesy a polityka właścicielska Skarbu Państwa 

II DZIEŃ KONGRESU:

•Wybrane problemy kolizyjnoprawne wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji dopuszczonych do podwójnego notowania (dual listing) 

•Analiza instytucjonalnych przyczyn boomu i kryzysu w gospodarce 

•Czy regulacje bankowe wpływają na akcje kredytową? – Analiza sytuacji w krajach UE 

•Problemy związane z projektem do polskiego prawa dyrektywy ZAFI i niektórych innych aktów prawnych 

•Regulacja walut wirtualnych przeciwko praniu pieniędzy 

•Instytucjonalne reformy w europejskim nadzorze bankowym i co z nich wynika dla Polski 

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski

 

III Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2015 – Patenty, konferencja 11 czerwca 2015r.

Omawiane zagadnienia:

•Patent w gospodarce o Ile patentujemy i dlaczego tak mało? 

• Patent jednolity – gdzie jesteśmy teraz? 

•Procedura patentowa  

•Patent jako składnik 

Opiekun merytoryczny Kongresu: Marcin Balicki, r.pr. Marcin Ożóg

 

III Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych 2015 – konferencja 21 maja 2015 r.

Omawiane zagadnienia:

•Nowa Ustawa – Prawo zamówień publicznych. Projekt regulacji wdrażającej procedury udzielania zamówień publicznych i na nowo kształtującej instytucje systemowe 

•Sposób wdrożenia wymagań unijnych w zakresie elektronicznych instrumentów udzielania zamówień publicznych 

•Jak Zamawiający sektorowi łączą procedury ustawowe z dobrymi praktykami zakupowymi, pozwalającymi osiągnąć wysoką efektywność zamówień

•Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych – fanaberia, konieczność czy realna korzyść dla zamawiających? 

Opiekun merytoryczny Kongresu: Elżbieta Gnatowska

 

III Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu, konferencja 7 maja 2015 r.

Omawiane zagadnienia:

•Ochrona inwestycji zagranicznych w Polsce i Unii Europejskiej – czy wiatr przemian wiejący z Brukseli zmiecie obecny system ochrony wzajemnych inwestycji (BITS)? 

•Unijna dyrektywa ADR a sprawa polska 

•Czy naprawdę jesteśmy zabezpieczeni przed bezprawiem legislacyjnym i decyzyjnym organów publicznych? 

Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Kamil Zawicki

 

III Polski Kongres Prawa Podatkowego 2015, konferencja 14 kwietnia 2015 r.

Omawiane zagadnienia:

•Założenia prac nad kodeksem podatkowym

•Oszustwa podatkowe zorganizowanych grup przestępczych

•Nowe zasady rozliczeń VAT od samochodów osobowych – dobrodziejstwo czy przekleństwo podatników?

•Przyszłość optymalizacji podatkowej w kontekście CFC i BEPS

•Świat cen transferowych po BEPS – nowe wyzwania dla podatników

Opiekun merytoryczny: Maja Pawłowska

 

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015, konferencja 24 marca 2015 r.

Omawiane zagadnienia:

•Dokąd zmierza polskie mieszkalnictwo: finansowanie: od juniora do seniora

• Nowelizacja ustawy deweloperskiej, ustawa „krajobrazowa”, ustawa o korytarzach przesyłowych, kodeks budowlany  

•Własność warstwowa 

Opiekun merytoryczny Kongresu: Katarzyna Bitner-Przybylska

 

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015, konferencja 12 marca 2015 r. 

Omawiane zagadnienia:

•Restrukturyzacja sektora górniczego 

•Prawo restrukturyzacyjne – stan obecny, sprawozdanie ze stanu prac legislacyjnych 

•Pozycja doradców restrukturyzacyjnych 

•Pozycja dłużnika i wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

•Uprawnienia procesowe wierzycieli hipotecznych w świetle orzecznictwa SN – case study 

•Transgraniczna restrukturyzacja grup spółek – obecne kierunki zmian 

•Upadłości transgraniczne struktur holdingowych 

Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele

 

2014

W 2014 roku Instytut Allerhanda zorganizował 7 ogólnopolskich kongresów prawno-ekonomicznogospodarczych w ramach serii Allerhand Summits.

 

II Polski Kongres Prawa Zamówień Publicznych, konferencja 24 listopada 2014 r. 

Omawiane zagadnienia:

•Zamówienia publiczne dziś i w przyszłości 

•O tym się pisze − system zamówień publicznych widziany oczami mediów branżowych 

•Jak implementować nowe regulacje europejskie w krajowym systemie zamówień publicznych? − kluczowe zagadnienia i problemy 

•W kierunku unowocześnienia zamówień publicznych − możliwość wdrożenia biznesowych instrumentów zakupowych w zamówieniach publicznych

•Informatyka w służbie zamówień publicznych − elektroniczne zamówienia, e-katalogi, informatyczne narzędzia zarządzania zamówieniami 

Opiekun merytoryczny Kongresu: Elżbieta Gnatowska

 

VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014, konferencja 4 listopada 2014 r.

Omawiane zagadnienia:

•Skutki ekonomiczne liberalizacji upadłości konsumenckiej 

•Arbitraż a postępowanie upadłościowe − ocena skutków projektów zmian prawa

•Podmioty publicznoprawne a upadłość 

•Zdolność upadłościowa a zdolność restrukturyzacyjna − potrzeby zmian? 

•Upadłość konsumencka – granice liberalizacji przepisów 

Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele

 

III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2014, konferencja 15-16 października 2014 r.

Omawiane zagadnienia:

I DZIEŃ KONGRESU:

•The (Bumpy) Road to the Euro(pean) Banking Union and beyond? 

•Od prawa bankowego do prawa usług i rynków finansowych – polskie prawo wobec wyzwań europejskich 

•Regulacje rynku kapitałowego – ochrona prawna inwestorów 

•Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego na tle prawodawstwa Unii Europejskiej

• Regulacje rynku ubezpieczeń 

•Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa infrastruktury finansowej 

II DZIEŃ KONGRESU:

•Regulacje i instytucje gwarantujące stabilność finansową 

• Świadomość prawna i konstytucyjność w prawie rynku finansowego 

•Prawne bariery rozwoju 

•Corporate governance w instytucjach finansowych 

•Regulacje kolejnych funkcji rynków finansowych 

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Wojciech Rogowski

 

II Polski Kongres Prawa Własności Intelektualnej 2014 – Przemysł gier komputerowych, 10 czerwca 2014 r. 

Omawiane zagadnienia:

•Czy prawo autorskie może być realnym narzędziem ochrony przemysłu gier komputerowych? 

•Znaczenie praw własności intelektualnej dla gier  

•Ochrona prywatności i danych osobowych uczestników gier 

Opiekun merytoryczny Kongresu: dr Jan Byrski

 

II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014, konferencja 20 maja 2014 r.

Omawiane zagadnienia:

•Działania Ministerstwa Gospodarki w kierunku poprawy warunków dla przedsiębiorców w zakresie systemu rozwiązywania sporów 

•Kilka refleksji o potrzebie zmian i kierunku interpretacji regulacji arbitrażu 

•Czy system rozwiązywania sporów nadąża za oczekiwaniami biznesu? Debata interdyscyplinarna o sukcesach i zmarnowanych szansach zeszłego roku 

•Spory korporacyjne w arbitrażu i mediacji, perspektywa prawno porównawcza

•Przygotowywanie świadków do składania zeznań w arbitrażu międzynarodowym

•Zdatność arbitrażowa i mediacyjna sporów korporacyjnych – czy czeka nas przełom?

• Spory korporacyjne przed sądami powszechnymi w świetle najnowszego dorobku orzecznictwa – czy ten okręt płynie do bezpiecznego portu? 

Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Kamil Zawicki

 

II Polski Kongres Prawa Podatkowego 2014, konferencja 8 kwietnia 2014 r.

Omawiane zagadnienia:

•Wyzwania prawa podatkowego w nadchodzących miesiącach 

•Przyszłość Ordynacji podatkowej w perspektywie planów Ministerstwa 

•Zmiany w VAT 2014 – ocena regulacji

•Optymalizacja podatkowa – interes państwa a rozwój przedsiębiorczości 

Opiekun merytoryczny Kongresu: Izabela Rudecka-Radwan

 

Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014, konferencja 13 marca 2014 r.

Omawiane zagadnienia:

•Restrukturyzacja w instytucjach finansowych  

•Restrukturyzacja struktur powiązanych – założenia do zmiany prawa, próba sporządzenia noty koncepcyjnej dla Ministra Sprawiedliwości 

•Restrukturyzacja sektora budowlanego – case study trwającej restrukturyzacji grupy kapitałowej DSS SA i związanych z nią zagadnień 

•Model kształcenia uczestników postępowania restrukturyzacyjnego  

•Międzynarodowe aspekty restrukturyzacji 

•Sesja z udziałem Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji 

Opiekun merytoryczny Kongresu: adw. Bartosz Groele