Allerhand Advocacy

„Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym” to program Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. W ramach Allerhand Advocacy podejmowane są działania mające dać przyczynek do urzeczywistniania rządów państwa prawa oraz tworzenia efektywnych ram prawno-instytucjonalnych w Polsce. Poprzez interwencje, litygacje strategiczne czy współpracę z mediami, Instytut podejmuje, wspiera, monitoruje a także zleca na zasadzie zaangażowania pro bono sprawy precedensowe oraz sprawy o znaczącym potencjale wpływu na funkcjonowanie instytucji i na przestrzeganie praw człowieka.

Instytut zaprasza doświadczonych prawników do współpracy pro bono w ramach pionu Allerhand Advocacy, a także oferuje możliwość odbycia stażu dla studentów prawa oraz adeptów nauk o mediach i komunikacji.  

 

STRONA PROJEKTU | AKTUALNOŚCI

  

                                                                                                                                          

Zespół: 

Liderzy programu Allerhand Advocacy edycja 2016/2017:

 

 

 Kinga Bauer Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek European Accounting Association, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda. Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz ekonomicznych aspektach upadłości przedsiębiorstw. Od 2006 roku prowadzi badania związane z zarządzaniem jednostkami w stanie upadłości oraz możliwościami wykorzystania rachunkowości w postępowaniu upadłościowym. Realizuje projekty badawcze związane z tą tematyką. Autorka ponad czterdziestu publikacji z zakresu rachunkowości i zarządzania, m.in. monografii: Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo – naprawczym przedsiębiorstw (2009). Opiekun naukowy Koła Naukowego Rachunkowości, działającego przy Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

 

Alicja Sobota - adwokat, Sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda, opiekun merytoryczny projektu Szansa 2.0. dotyczącego upadłości konsumenckiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku związana z „Labe i Wspólnicy” Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów sp. jawną. Na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie wpisana w 2013 roku. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa upadłościowego oraz spółek handlowych.

 

 

 

 

Ariel Mucha – współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda, aplikant radcowski (OIRP Kraków), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa spółek, ładu korporacyjnego oraz prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą prawnym i ekonomicznym aspektom mobilności spółek i mechanizmów usprawniających transgraniczne restrukturyzacje spółek.

 

 

 

Mariusz Prugał  Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Tomasik, Pakosiewicz, Groele Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. współtworząc, wraz z mec. Bartoszem Groele na czele, pion prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Brał czynny udział w wielu procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Kancelarię. Posiada także znaczne doświadczenie w prowadzeniu procesów gospodarczych. Doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ oraz Członek Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.

 

 

 

 

  

Rada programowa:

Partnerzy strategiczni:

Partner projektu:

 Partner medialny:

Kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.