Działalność

Działalność Instytutu Allerhanda obejmuje w szczególności:

  • Badanie i opiniowanie mających znaczenie dla gospodarki projektów ustaw poprzez szacowanie skutków ekonomicznych i społecznych określonych rozwiązań legislacyjnych (ocena skutków regulacji, ekonomiczna analiza prawa);
  • Poszukiwanie metod implementacji prawa wspólnotowego oraz transplantów prawnych do krajowego porządku prawnego;
  • Stymulowanie rozwoju polskiej myśli prawnej, etyki zawodowej oraz jakości debaty publicznej;
  • Czynienie starań dla wzmocnienia pozycji Polski i innych nowych krajów członkowskich UE w publicznych konsultacjach inicjowanych przez Komisję Europejską a dotyczących takich tematów jak: europeizacja prawa prywatnego, eliminacja barier administracyjnoprawnych dla przedsiębiorczości, corporate governance, swoboda przepływu usług, kapitału i przedsiębiorczości, fundusze inwestycyjne, instytucje kredytowe, nadzór nad rynkami finansowymi etc.;
  • Organizacja sesji naukowych, wykładów monograficznych, sympozjów, seminariów oraz paneli dyskusyjnych z udziałem wiodących znawców prawa – akademików i praktyków, poświęconych rozważaniom nad węzłowymi zagadnieniami prawnymi, zarówno w aspektach praktycznych, dotyczących polityki prawa jak również wizjonerskich; Wydawanie publikacji książkowych oraz czasopism we współpracy z wiodącymi wydawcami literatury fachowej;
  • Integracja młodych naukowców, w szczególności z krajów takich jak: Polska, Niemcy, Ukraina, Austria, Izrael, poprzez fundowanie stypendiów naukowych oraz doktoranckich; Utrzymywanie międzynarodowej współpracy naukowej ze swoimi odpowiednikami w innych krajach;