W przygotowaniu / under construction

Przepraszamy, strona Centrum Badań Regulacji dla Konkurencyjności jeszcze w przygotowaniu.

Zapraszamy wkrótce.

Zespół DIALOG

 

Projekt DIALOG „Powołanie Centrum Badań nad Regulacjami Wzmacniającymi Konkurencyjność Gospodarek - umiędzynarodowienie jednostki naukowej prowadzącej zaawansowane badania prawne mające na celu wypracowanie rozwiązań poprawiających regulację otoczenia biznesowego” (grant nr 0273/DLG/2018/10)

Powrót na stronę główną.