Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Podpisanie aktu fundacyjnego Instytutu Allerhanda

Dnia 20 października 2009 r., w kancelarii Pani Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP, Pani Notariusz Anny Dańko - Roesler, miało miejsce podpisanie aktu notarialnego erygującego fundację  "Instytut Allerhanda".

Wydarzenie to zwieńczyło wysiłki organizacyjne przedsiębrane od czasu proklamacji Instytutu w czerwcu bieżącego roku. Pod aktem notarialnym swoje podpisy złożyli: dr Leszek Allerhand, Michał Bobrzyński LL.M. (Harvard),  prof. dr hab. Grzegorz Domański, dr Arkadiusz Radwan, dr Adam Redzik, dr Wojciech Rogowski, prof hab. Stanisław Sołtysiński

Dokumentację fotograficzną z podpisania aktu fundacyjnego zobaczyć można w naszej galerii zdjęć.

Leszek Allerhand, "Żydzi Lwowa. Opowieść", Wydawca: Instytut Allerhanda, Kraków - Warszawa 2010

Leszek Allerhand, potomek zasymilowanej rodziny lwowskiego uczonego, profesora prawa Maurycego Allerhanda, mający dotąd ograniczone doświadczenie literackie (warto jednak odnotować opublikowane przez niego "Zapiski z tamtego świata", będące kroniką okupacyjnych wspomnień jego Dziadka – Maurycego Allerhanda oraz własnych, podówczas jeszcze jako dziecka) doktor medycyny, oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną książkę, którą – jak przyznaje – winien jest środowisku lwowskich Żydów, z którym wiążą go więzy krwi  i dojrzałego sentymentu. 

O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek.

Instytut Allerhanda poleca artykuł Dr. Krzysztofa Oplustila pt. "O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek", który ukazał się PPH 2010/9

 

"Moje pytania o Kraków" - artykuł dr Arkadiusza Radwana w "Dzienniku Polskim"

Polityka miasta dotycząca rozwoju kapitału intelektualnego oraz tworzenia przyjaznego środowiska dla inicjatyw obywatelskich to problemy zawsze aktualne. Dlatego pojawiły się "Moje pytania o Kraków" z nadzieją, że w okresie przedwyborczym nie pozostaną bez echa.