Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

VII Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020

Sala Notowań GPW, Warszawa, 23 października 2020 r.

Szanowni Państwo, Uczestnicy Kongresów Allerhanda,

najnowsze przepisy prawa i zjawiska gospodarcze będą przedmiotem dyskusji siódmego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2020 Allerhand Summits. W tym roku spotykamy się w Sali Notowań GPW w warunkach ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Liczba dostępnych fizycznie miejsc została zmniejszona zgodnie z przepisami (50 miejsc z niezbędnym dystansem), jednak udział w Kongresie będzie możliwy dla wszystkich chętnych poprzez interakcyjne łącze internetowe. Pierwszy raz organizujemy Kongres w trybie hybrydowym. Mamy nadzieję, że aktualność tematów i ranga panelistów w programie FinReg 2020 spowodują, że w tych nietypowych warunkach spotkamy się by poznać najnowsze regulacje finansowe, podsumować dorobek legislacji pierwszego półrocza pandemii oraz spojrzeć w przyszłość technologii w finansach i legislacji. Rozwój rynków finansowych zależy nie tylko od stanu gospodarki ale nade wszystko od regulacji finansowych.

Szok w gospodarce jaki spowodowała epidemia CoViD-19 oddziałuje też na system finansowy, co przekłada się na nowe regulacje finansowe tworzone w ekstraordynaryjnych warunkach. Będą one tematem pierwszej sesji. W sferze corporate governance, której będzie poświęcona druga sesja Kongresu, duże znaczenie zdobywają - najnowsza metodyka KNF oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz rodzące się koncepcje prawa grup kapitałowych. Funkcjonowanie rynku finansowego Unii Europejskiej skutkuje ujednoliceniem przepisów prawa i pytaniem czy jest jeszcze miejsce na regulacje krajowe w tym obszarze? Na co spróbujemy odpowiedzieć w sesji trzeciej. Funkcjonowanie firm BigTech i pojawienie się zapowiedzi globalnej kryptowaluty powoduje, że reakcja regulacyjna jest konieczna na poziomie unijnym a nie narodowym. Tematem kolejnej sesji Kongresu jest tzw. zrównoważone ekologicznie finansowanie poprzez rynki kapitałowe, które z coraz większą siłą daje znać i na polskim rynku, choćby poprzez emisję tzw. zielonych obligacji korporacyjnych.

Czytaj więcej...

Program Kongresu FinReg 2020

Sala Notowań GPW, Warszawa, 23 października 2020 r.

9:30
Adres powitalny:
dr Marek Dietl, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Keynote Speaker:
prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
[Polityka i praktyka nadzorcza KNF 2020]

Keynote Lecture:
mec. dr Andrzej W. Kawecki, konsul Singapuru, partner w Sołtysiński,
Kawecki, Szlęzak

 


 

10:30
1. Szok COVID-19 a regulacje finansowe
moderator: dr Wojciech Rogowski, Instytut Allerhanda
Paneliści:
dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH, Dyrektor  Departamentu Rozwoju Regulacji UKNF
Daniel Głuch, Europejski Bank Centralny, Jednolity Mechanizm Nadzorczy
Małgorzata Rusewicz, Prezes, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
dr Tadeusz Białek, Wiceprezes, Związek Banków Polskich
Jacek Osiński, Doradca, Narodowy Bank Polski (tbc)
dr Daniel Mańkowski, Dyrektor, Urząd Ochrony Klienta i Konkurencji
r.pr. Paweł Kuglarz, Instytut Allerhanda

 


 

11:30
Przerwa kawowa

 


Czytaj więcej...