Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech KatnerRule of law w perspektywie porównawczej

Z przyjemnością publikujemy prezentację dr Wojciecha Rogowskiego pt. „Rule of law w perspektywie porównawczej”. Informacje w niej zawarte prezentowane były w Instytucie Allerhanda podczas konferencji dotyczącej praworządności w Polsce. Spotkanie zorganizowane było w ramach programu Allerhand Advocacy.

prezentacja

 

Już dziś konferencja: Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka

Gorąco zapraszamy na dzisiejszą PRELEKCJĘ połączoną z dyskusją na temat PRAWA, PIENIĄDZA I MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ W GRAFIKACH ARTURA SZYKA, która rozpocznie się 20 października o godzinie 16:00 w siedzibie Stradomskiego Centrum Dialogu przy ul. Stradomskiej 11 w Krakowie!

Konferencja jest częścią projektu mającego na celu podniesienie świadomości Polaków odnośnie genezy i procesu formowania się współczesnych instytucji finansowych oraz wkładu mniejszości żydowskiej w tworzenie polskiej kultury finansowej. 

Podczas konferencji wystąpią:

  • Dr LESZEK ALLERHAND– Wnuk prof. Maurycego Allerhanda
  • Prof. ADAM REDZIK – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dr WOJCIECH ROGOWSKI - Wiceprezes Instytutu Allerhanda, ekonomista
  • Prof. ALEKSANDER SKOTNICKI– Prezes Stradomskiego Centrum Dialogu

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzeniaoraz stroną projektu

Sekcja Własności Intelektualnej formułuje uwagi dotyczące praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

14 października Sekcja Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda sformułowała na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, w części dotyczącej bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku dla twórców i prasy oraz w części dotyczącej korzystania z treści chronionych prawem autorskim dla celów badań naukowych lub edukacyjnych. Autorami poszczególnych części są Pani Mecenas Joanna Matczuk, Pani Doktor Iga Bałos i Pan Doktor Grzegorz Pacek.

Instytut Allerhanda rusza z projektem Innowacja PL + US

Dzisiaj w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, mec. Bartosz Groele – Wiceprezes Instytutu Allerhanda oraz Rafał Solecki – Dyrektor MCP, podpisali umowę o dofinansowanie projektu Innowacja PL+USProjekt realizowany przez Instytut, którego celem jest wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Małopolski w promocji na rynku amerykańskim współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski. 

Czytaj więcej...