Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam RedzikJuż dziś konferencja: Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka

Gorąco zapraszamy na dzisiejszą PRELEKCJĘ połączoną z dyskusją na temat PRAWA, PIENIĄDZA I MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ W GRAFIKACH ARTURA SZYKA, która rozpocznie się 20 października o godzinie 16:00 w siedzibie Stradomskiego Centrum Dialogu przy ul. Stradomskiej 11 w Krakowie!

Konferencja jest częścią projektu mającego na celu podniesienie świadomości Polaków odnośnie genezy i procesu formowania się współczesnych instytucji finansowych oraz wkładu mniejszości żydowskiej w tworzenie polskiej kultury finansowej. 

Podczas konferencji wystąpią:

  • Dr LESZEK ALLERHAND– Wnuk prof. Maurycego Allerhanda
  • Prof. ADAM REDZIK – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dr WOJCIECH ROGOWSKI - Wiceprezes Instytutu Allerhanda, ekonomista
  • Prof. ALEKSANDER SKOTNICKI– Prezes Stradomskiego Centrum Dialogu

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzeniaoraz stroną projektu

Sekcja Własności Intelektualnej formułuje uwagi dotyczące praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

14 października Sekcja Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda sformułowała na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, w części dotyczącej bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku dla twórców i prasy oraz w części dotyczącej korzystania z treści chronionych prawem autorskim dla celów badań naukowych lub edukacyjnych. Autorami poszczególnych części są Pani Mecenas Joanna Matczuk, Pani Doktor Iga Bałos i Pan Doktor Grzegorz Pacek.

Instytut Allerhanda rusza z projektem Innowacja PL + US

Dzisiaj w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, mec. Bartosz Groele – Wiceprezes Instytutu Allerhanda oraz Rafał Solecki – Dyrektor MCP, podpisali umowę o dofinansowanie projektu Innowacja PL+USProjekt realizowany przez Instytut, którego celem jest wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Małopolski w promocji na rynku amerykańskim współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski. 

Czytaj więcej...

Praca w instytucie Allerhanda

Już wkrótce Instytut Allerhanda rusza z nowym projektem! W związku z tym poszukujemy osób na stanowiska Prawnika Wewnętrznego oraz Specjalisty(-ki) ds. PR i Marketingu.

Szczegółowe informacje w zakładce Dołącz do nas